16 Tháng Tư 2014(Xem: 11596)
Xưa kia, Huế hay Thuận Hóa cùng hai tỉnh phía Bắc là Quảng Bình, Quảng Trị vốn là Châu Ô và Châu Rí của Chiêm Thành. Vào đời nhà Trần, vua Trần Anh Tôn gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân để đổi lấy vùng đất nầy. Khi vua Chiêm mất, theo tục lệ Chiêm Thành, công chúa Huyền Trân sẽ bị thiêu sống theo chồng.
11 Tháng Sáu 2014(Xem: 15489)
... Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân mà thay cường bạo... Có lẽ trời muốn trao cho gánh nặng, Bắt phải qua bách chiết thiên ma. Cho nên ta cố gắng gan bền, chấp hết cả nhất sinh thập tử. Múa đầu gậy ngọn cờ phất phớ, ngóng vân nghê bốn cõi đan hồ
14 Tháng Tư 2014(Xem: 16001)
Câu chuyện này không có ảnh hưởng gì đến niềm tin gốc nguồn của tuyệt đại đa số quốc dân, trải qua từng thế hệ nối tiếp. Nhưng lại làm lung lay rung chuyển cội nguồn trong lòng một số sử quan như sử thần Ngô Thời Sĩ thời Lê Trung Hưng, như mười bốn vị sử quan trong Quốc Sử Quán triều vua Tự Đức.
14 Tháng Tư 2014(Xem: 15822)
Dù thực dân phương Bắc, với mưu đồ đồng hóa, đã nghìn năm ra sức xóa bỏ cội nguồn dân tộc Việt bằng cách đốt phá đền đài bi chú, đốt sách sử, tịch thu sách quý đem về nước họ. Đối phó với hành vi nham hiểm ấy, người dân Việt một mặt tồn trữ văn hóa vào văn chương truyền khẩu...